Elektronik tablo işleme yazılımı(tablo)

english Spreadsheet processing software
Tahminler, teklifler, raporlar, vb. Oluşturulması ve hesaplanması için grafikler oluşturmak ve hesaplamak için bir işlevi olan uygulama yazılımı . Sadece elektronik tablo yazılımı denir. Elektronik tablo yazılımında, harfler ve sayısal değerler, tablo sayfaları gibi dikey ve yatay olarak düzenlenmiş "hücre" adlı bir bölüme girilir, sonucu hesaplar ve sonuçları, çizelgeleri ve grafikleri hesaplar. Lotus Corporation'ın <1 - 2 - 3> ve Microsoft Corporation'ın <Excel> gibi temsilcisi elektronik tablo yazılımı.
→ İlgili öğeler HTML