klik

english clique

özet

  • Ortak bir amaca sahip özel bir halk çevresi

genel bakış

Devletin evliliği, farklı ulus devletlerin iki üyesi arasında veya içlerinde, genellikle iki otoriter toplumda iki güç bloğu arasında diplomatik bir evlilik veya birliktir ve Grecian kültürlerinin ilk dönemlerine kadar, tarih öncesine uzanan bir uygulamadır. Batı toplumu ve diğer medeniyetlerde benzer antik çağ. Truva Helen'inin masalsı, en küçük bilinen oligarşilerin ya da kabul edilen kraliyetin başkanlık ettiği ulus devletler arasında bir devlet ittifakı kurmak ya da barış kazanmak için bir yönetici hattının kadın üyesini teslim etme vakasını bildiren en iyi bilinen tarih öncesi öykü olabilir.
Akrabalık, halk, okul kökenleri vb. Gibi özellikler ve ilişkilere dayanan bir gruptur. Kamu ve sosyal alanlardaki özel bir grup, özel, güçlü, üyelerini dış rakiplerinden ve düşmanlardan korur ve avantajlı konum. Klan kliği , savaş ağaları , zaibatsu , okul bölümleri, siyasi partilerdeki gruplar, medeni ilişkilerden kaynaklanan gruplar (Kakebashi) vb.