kolektör

english collector

özet

  • Bir transistörün içindeki elektrot, bir ana taşıyıcı akışının bölgeyi elektrotlar arasında terk etmesini sağlar.
  • kozmik malzemeyi toprağa çarptıran bir krater
  • Ödemeleri toplamak için çalışan kişi (kira veya vergiler için)
  • bir şeyleri toplayan kişi
Transistördeki elektronları veya delikleri toplamak için bir elektrot veya elektrot tarafında bir bölge. Üçlüsün anoduna bağlanın ve çıkış yükünü toplayıcı ile yayıcı arasında bağlayın. Toplayıcı, pnp tipi transistör için yayıcıya negatif bir voltaj ve npn tipi transistör için bir pozitif voltaj ekler.
→ İlgili ürünler Amplifikatör devresi | Taban | Mesa transistörü