çok terimli teorem

english multinomial theorem

genel bakış

Matematikte, çok terimli teorem , bir toplamın gücünü, o toplamdaki terimlerin yetkileri açısından nasıl genişleteceğini açıklar. Binom teoreminin polinomlara genellenmesidir.
Üç veya daha fazla ifadenin ifadesinin gücünün İfade İfadesi (İfade 1). Burada, sağ taraf k 1 , k 2 , ..., k (k) bir tamsayıdır. Bu durum 0 ≦ k 1 , k 2 , ..., k (/ m) ≦ n, k 1 + k koşullarını sağlar. 2 + / m) çiftleri. M = 2 olduğunda binom teoremi .