Rahibe

english Nun
Nu in hieroglyphs
W24 W24 W24
N1
N35A A40

Nu
W24 W24
W24
w N1
N35A
A40

Nunu

özet

  • İbranice alfabesinin 14. harfi
  • bir koni andıran bir şamandıra
  • kadın dini

genel bakış

Nu (aynı zamanda Nenu, Nunu, Nun ), kadınsı Naunet (aynı zamanda Nunut, Nuit, Nent, Nunet ), eski Mısır dininin Hermopolitan Ogdoad kozmolojisinde, ilkel sulak uçurumun tahrifidir. Adı nen "inaktivitesi" ile bir kelime oyunu içinde paralellik gösteriyor: "Onları su kütlesinden [ nu ], inaktiviteden [ nen ] çıkardım ". Adı da Kıpti isim göre olmuştur "uçuruma; derin".
Nut ayrıca Heliopolis Ennead'in gökyüzü tanrıçasının da adıdır.
Mısır mitolojisi tanrısı. Her varlığın kökeni Orijinal okyanus ya da kaotik antropomorfize tanrı, Osiris ve Sedo'nun kardeşleri bir teoride.