ITA

english ITA
Bağımsız Televizyon Kurumu'nun kısaltması. Birleşik Krallık'ta ticari televizyon yayını için 1954 yılında kurulan kamu kuruluşu. Stüdyo, bir iletim tesisine sahiptir, ancak gönüllü olarak program yapım şirketi oluşturmaz ve çıkarmaz. Program oluşumu / içeriği · reklam vb. Üzerinde düzenleyici denetim görev ve yetkisine sahip olmalıdır. 1972'de ticari radyo yönetimi de eklendi, IBA (Bağımsız Yayın Makamı) olarak değiştirildi.