sis

english fog

Fotoğraf filmi ve fotoğraf kağıdı gibi ışığa duyarlı malzemeler geliştirildiğinde, “sis” olarak adlandırılan pozlanmamış alanlarda kararma veya renklenme görülebilir. Işığa duyarlı malzeme, amaçlanandan farklı olarak ışık veya radyasyon ile istemeden ışınlandığında oluşan kararmaya bazen "sisleme" denir. Işığa Değişmez. Işığa duyarlı malzeme ışık veya radyasyondan etkilenmese bile, <buğulanma> özelliği vardır ve bu <buğulanma>, ışığa duyarlı malzeme özellikle yüksek sıcaklık ve yüksek nemde uzun süre saklandığında dikkat çekici bir şekilde görünür. Ayrıca, ışığa duyarlı malzeme aşırı derecede geliştiğinde veya ışığa duyarlı malzeme geliştirme sırasında havaya maruz kaldığında sis artar. Ek olarak, ışığa duyarlı bir malzeme hidrojen sülfür veya hidrojen peroksit, cilalı metal bir yüzey veya ahşap gibi bir gaza temas ettiğinde, bir sis oluşabilir. Bu fenomene sahte fotografik etki denir. Işığa duyarlı malzemenin <buğulanmasını> önlemek için, fotoğrafik emülsiyon veya geliştiricide bir buğulanmaya karşı madde olarak potasyum bromür veya benzotriazol gibi bir heterosiklik bileşik ilave edilir.
Fotoğrafik film
Tomotada Tomoda