yazar

english author

özet

  • Bir şey yapan veya neden olan veya başlatan biri
    • çeşitli şikayetler üreteciydi
  • profesyonel olarak (ücret karşılığında) (kitap veya öykü veya makale veya benzeri) yazar
Batı kültür tarihinde belirli niteliklere ve yetkiye sahip bir yazar. İngilizce dilinde İngilizce vb. Orta çağda, klasik çağın otoritesinden söz edebilecek uzman bilginin sahibi olarak, modern zamanlardan sonra geçmiş tecrübeye güvenmeden kendi deneyimini ve düşüncesini ifade edebilen bir kişi olarak ortaya çıktı. Romantik dönemde yazarın “deha” dediği kavram toplumla yüzleştiği iddia edildi. 20. yüzyılda, yazarın imajı, bilinçdışı dürtü, sistem ortaya çıktıkça dil tarafından manipüle edilen pasif yaratıcı figürlere ve <yazarın ölümü> bir problem haline geldi. Şu anda yazarın varlığını tarih ve sosyal sistemden yeniden düşünmek için hareketler var. Anlatıcı