Kuros

english kouros

Yunancada "erkek" ve "oğul" anlamına gelir. Çoğul Kouros kouroi'dir. Özellikle Yunan sanat tarihinde, Arkaik dönemde (MÖ 650-500) hemen hemen aynı türde yapılan bir dizi ergen çıplaklığına atıfta bulunur. Öne dönük, sol ayak hafifçe öne dönük ve uylukların yanlarında iki yumrukla dik durma ile karakterizedir. Mezarlıklarda ve kutsal alanlarda kazılmıştır. Ölüleri veya Tanrı'yı temsil etmiş olabilir, ancak her birinin ne olduğunu açıkça belirlemek mümkün değildir.
Kore
Norio Nakayama