Dans

english Ise dance

Orta Çağ sonlarından modern zamanların başlarına kadar yaptım Kouta dansı biri. Küçük şarkı dansı erkek ve kadın duyguları ile ilgilidir, ancak şarkı serisinin ana parçası olan şarkı sözleri Ise no Hama'nın kaldırdı, Dance> gibi. Benzer örnekler arasında Hitachi Dance, Kamakura Dance, Samurai Dance ve Inaba Dance sayılabilir. 1614 (Keicho 19) yasak döneminde ve 35 yıllık generallerde (12) danslar bilinmektedir. Görkemli Furiyu dansı Tanışmak.
Masahiro Nishikakui