John Graham

english John Graham

genel bakış

John ya da Johnny Graham şunları ifade edebilir:


1881-1961
ABD ressamı.
Kiev'de doğdu (SSCB).
Gerçek adı Ivan Çifte Sincap.
Kiev Üniversitesi'nde hukuk okudu, ancak 1920'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve Sanat Öğrencileri Birliği'ndeki Sloane'ı öğrendi. İlkelizm, kübizmden gerçeküstücülüğe ve sonra gizemli bir figürün resimli resmini çizer. Temsilci işi "demir at" tır (1927).