bitirme

english ending

özet

 • bir şeyi bitirme eylemi
  • sözleşmenin feshi
 • bir kelimenin sonu (bir sonek ya da bükülme sonu ya da nihai morfem)
  • Son olarak bir şey olan kelimelerden hoşlanmam
 • iletişimin son bölümü
  • sonuç olarak söylemek istiyorum ...
 • Oluşumu bir şey biterse
  • onun ölümü bir dönemin sonunu işaret etti
  • Bu son bölümler yayınlandığında, gösterinin sonunu alacak
 • bir şeyin bittiği zamandaki nokta
  • yıl sonu
  • garanti süresinin sona ermesi
Kelimenin sonu. Kullanıma göre değiştirilecek kısım, çarpılmış sonlandırma olarak adlandırılır. Kırılma kelimelerinde, isimler, sıfatlar, zamirlerin zamirleri, sözel kişileştirmelerde bulunurlar. Ayrıca bazen ekleri ( ekleri ).
→ İlgili öğeler kökü