yüzde(yüzde)

english percentage

özet

  • Bir kişi ya da gruba ait olan ya da ona bağlı ya da katkıda bulunan varlıklar
    • payını nakit istiyordu
  • Bir bütün ile ilgili bir orantı (genellikle yüz başına olan miktardır)

genel bakış

Matematikte, yüzde , 100'lük bir kesir olarak ifade edilen bir sayı veya orandır. Bu, genellikle, "%" işareti ya da "pct.", "Pct" kısaltmaları kullanılarak belirtilir; bazen "pc" kısaltması da kullanılır. Yüzde, boyutsuz bir sayıdır (saf sayı).
Değer, 1/100 katları olarak ifade edilir. Bu değere yüzde (% sembol) ekleyerek bunu çağırın. Diğer bir deyişle, A%, toplamın A / 100'üdür. → bin fraksiyon