yaşam beklentisi

english life expectancy

özet

  • İstatistiksel olasılıklar temelinde hesaplandığı gibi beklenen bir yaşam süresi
(1) → Yaşam beklentisi (2) Radyoaktif element ya da elementer parçacık çöktüğünde ve başka bir elemente ya da elementer partiküllere dönüştüğünde, partiküllerin parçalanmasına kadar geçen süre toplam parçacık sayısına bölünür. Bazı parçacıkların N saniye sonra çökmediği parçacıkların n sayısı n = Ne (- /) (t /) (//) (r /) (e doğal logaritmanın temelidir, τ ortalamadır) hayat). Başlangıçta mevcut olan partiküllerin sayısı 1 / e'ye düşene kadar olan izotop veya elementer partikülün içsel bir sabitidir, bu da bozunma sabitinin tersi, yarım ömrün 1 / log (/ e) 2'sidir. veya 1 / 0,693'e eşdeğer olabilir.