Temsilci

english Representative

özet

  • Bir sınıf veya grup için tipik olan bir bilgi kalemi
    • Bu hasta sendromun tipik bir örneğini sağlar
    • sayfa 10'da bir örnek var
  • Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi üyesi
  • başkalarını temsil eden bir kişi
  • başkasının politikasını veya amacını temsil eden bir avukat
    • toplantıya tüm büyük hükümet organlarının sözcülerinden katıldı.

genel bakış

Ortak bir yasaya göre ortaklığın temel şekli olan genel bir ortaklık , çoğu ülkede aşağıdaki ana özelliklere sahip kişiler veya şirket dışı bir şirkettir:
Katılımcı firmalar , ortaklık şirketleri , ortak girişim şirketi çalışanları, özellikle de tüm çalışanların sözleşmesi ya da mutabakatı ile temsil hakları verilmiş olanlar (Şirket Kanunu 599). Temsil hakkı herhangi bir şirket satış uygulamasına girer ve sınırlamaları iyi niyetle üçüncü bir tarafa karşı ileri sürülebilir. Bu isim bir kayıt meselesi.