tavır

english demeanor

özet

  • hareket etme ya da kontrol etme şekli
  • Herhangi bir durumda bir organizmanın verdiği tepki veya tepkilerin veya hareketlerin toplamı
  • Bir insanın diğer insanlara karşı davranış şekli
  • Belirtilen koşullar altında bir şeyin (bir makine veya madde olarak) eylemi veya tepkisi
    • küçük parçacıkların davranışı deneylerde incelenebilir

Çin nesir türlerinden biri. Ölülerin bir tür biyografisidir, ancak hükümet dairesine teslim edilirken ve tarihi kayıtlar ve ölümünden sonra isimler için materyal verirken referans olarak veya bir yazara bir kitabesi yazması için bir materyal olarak kullanılır. Bunu taşa oymuyorum. Bir biyografinin birincil kaynağı olduğu için genellikle ölülere yakın arkadaşlar ve öğrenciler tarafından yazılır. Satır, uygulamaya bağlı olmakla birlikte genellikle aynı kişinin kitabesinden daha uzundur.
Shigeru Shimizu