insanlar

english people

özet

 • toplu halde herhangi bir grup insan (erkek veya kadın veya çocuk)
  • yaşlı insanlar
  • seyircilerde en az 200 kişi vardı
 • aile çizgisi üyeleri
  • onun insanları nesiller için çiftçi olmuştur
  • İnsanların hala hayatta mı?
 • devlet veya ülke vatandaşlarının organı
  • İspanyol halkı
 • genel olarak insanlar
  • savaşçıları kütleden ayırmak
  • insanlara güç

genel bakış

Bir halk , etnik grup veya millette olduğu gibi, bir bütün olarak kabul edilen çok sayıda kişidir. Örneğin, çağdaş Frizyalılar ve Danimarkalılar iki bağlantılı Alman halkı iken, çeşitli Ortadoğu etnik grupları genellikle Semitik halklar olarak dilbilimsel olarak kategorize edilir.
Genel olarak, cemaat ile muhalif ilişki tarafından kavranması durumunda nüfus anlamına gelir. Onun sübjektif karakteri anlamını vurgulayan Sol Kanat Kuvvetleri vadede, gibi, ağır pasif / edilgen varlığı olarak halktan ayrım kullanılmaktadır. Aynı zamanda Cumhuriyet üyeleri için bir kelime olarak kullanılır.
→ İlgili ürünler Devlet | vatandaş