çizgi segmenti

english line segment

genel bakış

Geometride, bir çizgi parçası , iki ayrı bitiş noktasıyla sınırlanan ve bitiş noktaları arasındaki çizginin her noktasını içeren bir çizginin bir parçasıdır. Bir kapalı hat segmenti her iki uç noktayı içerirken, bir açık hat segmenti her iki uç noktayı hariç tutar; Yarı açık bir çizgi parçası , uç noktalardan tam olarak birini içerir.
Çizgi parçalarının örnekleri bir üçgenin veya karenin kenarlarını içerir. Daha genel olarak, segmentin uç noktalarının her ikisi de bir poligon ya da polihedronun köşeleri olduğunda, hat segmenti, bitişik köşeler ya da başka bir şekilde diyagonal ise, ya bir kenar (bu poligonun ya da polihedronun) 'dir. Bitiş noktaları her ikisi de bir daire gibi bir eğri üzerinde olduğunda, bir hat kesimi akor olarak adlandırılır (bu eğrinin).
İki nokta P ve Q düz çizgi 1 alındığında, P ve Q arasındaki kısım l P ve Q bağlayan bir çizgi parçası olarak adlandırılır