Ziegler katalizörü

english Ziegler catalyst

genel bakış

Karl Ziegler ve Giulio Natta'nın adını taşıyan bir Ziegler-Natta katalizörü , 1-alkenlerin (alfa-olefinler) polimerlerinin sentezinde kullanılan bir katalizördür. Çözünürlükleriyle ayırt edilen iki geniş sınıf Ziegler-Natta katalizörü kullanılır:
Ziegler-Natta katalizörü de. Grup IV ila VIII geçiş metali bileşiği ve Grup I ila III metallerin hidritleri veya organometalik bileşikleri. Trietilalüminyum temsili bir kombinasyon, Al, düşük basınç polietilen, polipropilen, sentetik kauçuk dahil olmak üzere çeşitli organik sentez için bir katalizör olarak kullanılır 1953'te Ziegler tarafından geliştirilen (C2-H5) 3 ve titanyum tetraklorür eklenmiştir. Başka yöntemlerle imkansız olan yüksek derecede polimerize olabilen bir monomerin hazırlanması mümkündür ve bir stereo-dikdörtgen polimer elde edilebilir.
→ İlgili ürünler Ziegler | Natta | Polietilen | Polipropilen | Organometalik bileşikler