çağrı işareti

english call sign
Her iki çağrı kodu. Bir alfabe ve bir sayıdan oluşan bir radyo istasyonunun tanımlanması için bir kod. JAA ~ JSZ, 7JA ~ 7NZ, 8JA ~ 8NZ, uluslararası çağrı kodu dizesine dayalı olarak Japonya'ya dağıtılır. Örneğin, NHK Tokyo No. 1 yayını JOAK'dır.