efsane

english myth

özet

  • Tarih olarak kabul edilen geleneksel bir hikaye, bir insanın dünya görüşünü açıklamaya hizmet eder.

genel bakış

Mit , toplumda temel öyküler gibi temel bir rol oynayan anlatılardan oluşan bir folklor türüdür. Efsaneler genellikle tanrılar hakkında kutsal anlatılar içerir. Finli folklorcu Lauri Honko'ya göre:
Bir dilin sembolünü manipüle eden bir insanın en eski öz-anlayışı olarak bir hikaye ya da hikaye. İngilizce gibi efsane etimolojisi Yunan mitolojisidir. Dil ile bir üretim olduğu için, çeşitlilik ve benzerlik, olduğu kadar doğar ve içsel bir mantığı vardır. Tanrıların ortaya çıkışı, insanlığın doğuşu, kültürün kökeni, evrenin (Kaijiku) açılması gibi her şey söylenir. Efsaneleri bir şiir (şiir) olarak düşünmek önemlidir; bu, insanlığın uzak anısını, iman ya da ideoloji aracı olarak değil, kendi biçiminde yaşayan ve muhafaza eden bir dil ürünüdür. → mitoloji .
→ Ayrıca bakınız storyteller | Çocuk Edebiyatı | TeiOsamu