Ayyag

english Ayyag
Miyako Adaları, Okinawa Prefecture şarkıların genel adı. Genel olarak Arg, eski ayago. Şu anda genel olarak şarkılara atıfta bulunmakta, ancak kutsal şarkılardan başka türkülerleri de dar bir şekilde ifade etmektedir. Metre (çoğunlukla iki-zamanlı sistem) ve metresiz serbest ritimli şarkılar ile büyük ölçüde şarkılara bölünür. Müzik aleti kullanmadan şarkı söylemeye devam etmesine rağmen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra üç hatlı eşlik eden işçi (kun kun) (skoru) üzerine yazma girişiminin bir sonucu olarak, şarkı ile metrenin temposu yavaştır, Ve özgür ritim şarkısı yavaşça olma eğilimindedir. Ayrıca, Mühendislik 4 tarafından kabul edilmeyen kırsal varyantların varlığı unutulmaya yüz tutmaktadır.