işaret

english signal

özet

  • bir mesajı kodlayan sözsüz eylem veya jest
    • tekneden gelen sinyaller aniden durdu
  • eyleme teşvik
    • başlamak için sinyali bekliyordu
    • zafer vahşi kutlama için bir işaretti
  • modülasyonu, geldiği kaynak hakkında kodlanmış bilgileri temsil eden bir elektrik miktarı (voltaj veya akım veya alan gücü)
(1) belli bir kodu veya işaretini kullanarak uzak alanlar arasındaki niyetin iletilmesi için bir yöntem. Renkleri kullanarak trafik sinyalleri, şekli kontrol etmek için bayrak işaretlerini , gemi-gemi için kullanılan ışık emisyon sinyallerini, bayrak sinyalini , diğer duman ve sesleri kullanır, ancak güvenilir ve hızlı elektrik sinyali Yaygın olarak kullanılır. Kısa kod ve uzun bir kodu birleştiren Mors kodu , pozitif ve negatif akımlar kullanarak bir akım dalgası kodu kullanılır, ancak kablolu / kablosuz telefonların geliştirilmesi büyük ölçüde değiştirilir. → Demiryolu sinyali (2) Konuşmada kullanılan, konuşmacının tutumunu ve dinleyiciyle ilişkisini belirli bir duygusal ifade veya eylem talimatıyla gösteren bir sembol de bir sinyal olarak adlandırılır.