NTT Yazılımı [Stok]

english NTT Software [Stock]
NTT yazılım şirketi. 1985 yılında Nippon Telgraf ve Telefon Şirketi tarafından tam yatırımla kuruldu. Yazılım da dahil olmak üzere bilgi ve iletişim ağ sistemlerini tasarlama, geliştirme, satma, işletme ve bakımını üstlendi. NTT'ye bağımlılık% 90'ın üzerindedir. Merkez Yokohama. 2011'in başkenti 500 milyon yen, Mart 2011'de sona eren mali yılda satışlar 36.8 milyar yen oldu.