Aiolis

english Aiolis

genel bakış

Aeolians (/ iːˈoʊliənz /; Yunanca: Αἰολεῖς Yunanlıların kendilerini antik dönemde (Akhalar, Dorlar ve İyonyalılarla birlikte) böldükleri dört büyük kabileden biriydi.
Eski Yunanlardan biri. Doris'in istilasından önce, Yunanistan'a, Teselya'dan Lesbos Adası'na kadar olan 1000 Boyotia'dan önce, Asya Küçük Asya'nın kuzeyindeki Aiolis bölgesine ilerledi. Ioris lehçesini kullan.
→ İlgili ürünler Thessaly