ritim

english rhythm

özet

 • yumurtlamanın, bir dönemin başlangıcından 14 gün önce gerçekleştiği varsayılan doğal aile planlaması (verimli döngünün, döngüsünün 10. gününden 18. gününe kadar uzanacağı varsayılacaktır)
 • düzenli aralıklarla yinelenen
 • vurgulanan ve gerilmemiş unsurları değiştiren sözcüklerin düzenlenmesi
  • Frost'un şiirinin ritmi
 • bir müzik parçasındaki temel ritmik birim
  • parça hızlı bir ritim var
  • iletken atımı ayarla
 • Yinelenen olaylar dizisinin gerçekleştiği bir aralık
  • mevsimlerin hiç bitmeyen döngüsü

genel bakış

Ritim (Yunanca ῥυθμός ritmik , "herhangi bir düzenli yinelenen hareket, simetri" (Liddell ve Scott 1996)) genellikle "güçlü ve zayıf elementlerin veya karşıt veya farklı koşulların düzenlenmiş dizilişiyle işaretlenmiş bir hareket" anlamına gelir (Anon. 1971, 2537). Düzenli rekürrens veya zamanın bu genel anlamı, mikrosaniyeden bir kaç saniyeye kadar (bir rock müzik şarkısındaki riffte olduğu gibi) bir periyodun veya frekansın bulunduğu çok çeşitli döngüsel doğal fenomenlere uygulanabilir; birkaç dakika veya saat, ya da en uçta, hatta yıllarca.
Performans sanatlarında ritim, insan ölçeğinde olayların zamanlamasıdır; Zamanla ortaya çıkan müzikal seslerin ve sessizliğin, dansın adımlarının veya konuşma dilinin ve şiirinin ölçüsünün. Hip hop müziği gibi bazı sahne sanatlarında, sözlerin ritmik dağıtımı, stilin en önemli unsurlarından biridir. Ritm, görsel sunum, "uzayda zamanlanmış hareket" (Jirousek 1995,) ve ortak bir desen dili, geometri ile ritmi birleştirir. Son yıllarda ritim ve metre müzik alimleri arasında önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu alanlardaki son çalışmalar Maury Yeston (1976), Fred Lerdahl ve Ray Jackendoff (Lerdahl ve Jackendoff 1983), Jonathan Kramer, Christopher Hasty (1997), Godfried Toussaint (2005), William Rothstein (1989), Joel Lester ( Lester 1986) ve Guerino Mazzola.
Düşünce ve Kader'de Harold W. Percival, ritmi, ses ya da biçimdeki ölçü ya da hareket yoluyla ya da yazılı işaretler ya da kelimelerle ifade edilen düşünce karakteri ve anlamı olarak tanımlamıştır (Percival 1946, 1006).
Akışta bulunan geçici düzen. Müziğin temel öğesi olarak kabul edilir. Ritim (başkalarının bilinçli bilinçli olması için) bir aksanıyla atım üzerinde hiçbir aksanıyla bir veya daha fazla ardışık atım grubudur ve genellikle genel olarak dövmek etkilenir. vezin
→ İlgili öevi Eşitleme | melodi