doğrudan demokrasi

english direct democracy

genel bakış

Doğrudan demokrasi ya da saf demokrasi , insanların doğrudan politika girişimlerine karar verdikleri bir demokrasi biçimidir. Bu, temsili demokrasiler olan şu anda kurulu demokrasilerin çoğundan farklıdır.
Vatandaşların doğrudan politik kararlara katıldığı bir sistem. Gösterim sistemi ile kontrast. Genellikle antik bir Yunan şehir devletinde görüldü. Modern devlet, İsviçre'nin belediyeleri hariç olmak üzere, temsilci sistem tarafından yönetilmektedir, ancak bazıları referandumlar gibi geri çağırma ve referandumlar şeklinde kalmaktadır.
→ İlgili ürün referandumu | vicdani haklar | doğrudan talep | demokrasi