Arkaik gülümseme

english Archaic smile

genel bakış

Arkaik gülümseme , Yunan Arkaik heykeltıraşları tarafından, özellikle M.Ö. 6. yüzyılın ikinci çeyreğinde, öznenin canlı olduğunu ve esenlik duygusuyla aşılandığını ileri sürmek için kullanılmıştır. Gerçekçiliğe alıştıran izleyiciler için, doğallık doğru bir hareket olarak görünse de, gülümseme düz ve oldukça doğal görünmüyor. Arkaik Gülümsemenin en ünlü örneklerinden biri Kroisos Kouros'dur.
Aphaia Tapınağı, Aegina, Yunanistan'ın batı alınlığından ölmekte olan savaşçı, savaşçının ölümün yakınında olduğu ilginç bir durum.
Antik Yunanistan'ın Arkaik Döneminde (kabaca 600 BCE'den BCE'ye kadar), çoğaltan sanat, arkaik bir gülümsemeye sahip insanların görüntülerini içeriyordu.
M.Ö. 5. yüzyılın ortalarından iki yüzyıl önce, antik arkaik gülümseme, Yunan anakarası, Küçük Asya'da ve Ege Denizi'ndeki adalarda bulunan kazılarda bulunan heykellerin kanıtladığı gibi, geniş bir şekilde heykeltı. Bu dönemde sanatçıların ya tanrıların eylemlerinde, dolayısıyla gülümsemelerinde ya da modern fotoğraflarda önceden planlanmış gülümsemelere benzediğini gösterdiklerini yahut hissetmişlerdi.
Yunanistan'ın arkaik sanatının heykelinde görülen ağızda görünen bir gülümsemeye benzeyen bir yüz ifadesi. Şekile hayat duygusu kazandıran bir ifade olduğu söylenir. Aynı zamanda aşinalık ve gizem verir. Aynı zamanda Çin'in Altı Sabah dönemi ve Japonya Asuka (Asuka) döneminin Buda heykeli olarak tanınır.