Eğitim personeli lisans yasası

english Education staff licensing law
Eğitim personelinin ruhsatlandırılmasına ilişkin standartları belirleyen 1949 yasası. Korumak ve öğretim üyelerinin kalitelerini arttırmak amacıyla, biz öğretmen eğitiminin açık sistem altında lisans ilke ve görevdeki eğitimin önemini vurgulamak. Çakışan her değişiklik yapıldığında, şu anda normal, özel ve geçici olmak üzere üç tip lisansa ayrılır ve sıradan lisans özel eğitim, bir tür, iki çeşit olarak sınıflandırılır. → Öğretmen lisansı
→ İlgili Ürünler Ana