Untreue

english Untreue
Kendisini veya bir üçüncü şahsı karĢılamak ya da kendisine zarar vermek amacıyla baĢkalarına karĢılıklı çalıĢanlarla çalıĢan bir kiĢi, kendisine karĢı olan eylemleri yerine getirir ve mülküne zarar verir (Ceza Kanunu 247 Makale). Beş yıla kadar hapis veya 500.000 yen veya daha az para cezası. Denemeler de cezalandırıldı. → Özel Yaşlılar / Embezzler
→ İlgili ürünler kurumsal suç | amaç suçlu