heterosiklik bileşik

english heterocyclic compound

özet

  • heterosiklik halka içeren bir bileşik

genel bakış

Bir heterosiklik bileşik veya halka yapısı , halka (lar) üyeleri olarak en az iki farklı elemente sahip olan bir siklik bileşiktir. Heterosiklik kimya , bu heterosikllerin sentezi, özellikleri ve uygulamaları ile ilgilenen organik kimyanın dalıdır.
Heterosiklik bileşiklerin örnekleri arasında, nükleik asitlerin tümü, ilaçların çoğunluğu, çoğu biyokütle (selüloz ve ilgili malzemeler) ve birçok doğal ve sentetik boyalar bulunur.
Siklik bileşikler arasında, halka yapısındaki diğer karbon atomları, bileşiğin jenerik ismi de diğer atomları içerir. Birçoğu oksijen, azot, kükürt ve diğerleri içerir. Furan, tiyofen, piridin, indol vb.
→ İlgili madde Karbosiklik bileşik