Üç komşular

english Three neighbors
Takvim siparişlerinden biri . Miwa hazinesi de yazarım. Ocak, Nisan, Eylül, Ekim, Mayıs, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında Tora (Tora) günleri, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında ise öğleden sonra (At) günüdür. Özellikle mimariyi kötüye kullanırsan, eğer üç komşuyu öldürdüğünü söylersen.
→ İlgili öğeler Olumsuz