indeks

english index

özet

  • parmağın yanındaki parmak
  • adlarının ve konuların alfabetik olarak listelenmesi, sayfa numaralarıyla birlikte tartışılır.
  • Gözlenen bir dizi olaydan türetilen bir sayı veya oran (ölçüm ölçeğinde bir değer), zamanın bir fonksiyonu olarak göreceli değişiklikleri ortaya çıkarabilir
  • Bir miktarın kendisinin çarpma sayısını gösteren matematiksel bir işaret
  • Değişkenleri birbiriyle veya referans numarasıyla karşılaştırmak için kullanılan sayısal bir ölçek
Bir iş parçasının çevresini rasgele bir sayıya eşit olarak bölmek için kullanılan ekipman. İş milinin tutturulduğu ana mil üzerinde bir sonsuz dişli çark vardır ve bununla kenetlenen kurt, çevreyi çeşitli sayılara eşit olarak bölen delikler ile donatılmış bir indeks plakası ile önceden belirlenmiş bir açı ile döndürülebilir. Son derece hassas bir optik indeksleme tablosu da var. Üniversal bir freze makinesi ve benzerleri ile birleştirildiğinde, silindirik yüzey üzerinde eşit aralıklarla oyuklar kesilir ve altıgenler vb. Kesilir, dişliler ve kamların işlenmesi için kullanılır.