Tam toplayıcı

english Full adder

genel bakış

Toplayıcı , sayıların eklenmesini gerçekleştiren bir dijital devredir. Birçok bilgisayarlarda ve diğer türdeki işlemcilerde, aritmetik mantık birimlerinde veya ALU'da toplayıcılar kullanılır. Ayrıca, işlemcinin diğer bölümlerinde de kullanılırlar; burada adresleri, tablo indekslerini, artış ve eksiltme operatörlerini ve benzer işlemleri hesaplamak için kullanılırlar.
Toplayıcılar, ikili kodlanmış ondalık veya fazla-3 gibi birçok sayı gösterimi için oluşturulmasına rağmen, en yaygın olarak bulunanlar ikili sayılar üzerinde çalışırlar. Negatif sayıları temsil etmek için iki tamamlayıcının veya tamamlayıcılarının kullanıldığı durumlarda, toplayıcıyı toplayıcı-çıkarıcıya dönüştürmek önemsizdir. Diğer imzalı numara gösterimleri, temel toplayıcı etrafında daha fazla mantık gerektirir.
Birleşimsel devrelerden biri. Bir taşıma yarım toplayıcı dikkate alınmaz, ama bir taşıma tam engerek dikkate alınır. Birden fazla rakamın eklenmesi durumunda, düşük sipariş hanesinden taşıma ve yüksek sipariş hanesine taşıma hakkında bilgi vardır, bu sayede kolaylıkla kurulabilir. → mantık devresi