oval

english oval

özet

  • dairesel bir koninin kesişiminden ve tamamen içinden geçen bir düzlemden kaynaklanan kapalı bir düzlem eğrisi
    • odaklardan bir elips üzerindeki herhangi bir noktaya kadar olan mesafelerin toplamı sabittir.
Eşit yarıçaplı iki dairenin ortak bir dış tanjantla (örneğin atletizm için bir iz biçimi) bağlandığı bir formdan söz ederdi , ancak şimdi bir elipstir .