çelişki

english contradiction

özet

  • Biriyle çelişen konuşma eylemi
    • iddialarının çelişkiye karşı bağışık olduğunu düşünmüştü
  • Mutlaka yanlış olan bir ifade
    • “o cesur ve cesur değil” ifadesi bir çelişkidir
  • iki çatışan güç veya fikir arasındaki karşıtlık

genel bakış

Klasik mantıkta, bir çelişki iki veya daha fazla önermenin mantıksal uyumsuzluğundan oluşur. Bir araya getirilen önermelerin, birbirlerinin mantıksal, genellikle karşıt inversiyonlarını oluşturan iki sonuca vardığında ortaya çıkar. Uygulamalı mantıktaki genel eğilimi gösteren Aristoteles'in çelişkisizlik yasası, "Bir şeyin olduğu gibi söyleyemediği ve aynı zamanda ve aynı zamanda olmadığı anlamına gelir."
Bir Çin hikayesi var - Shogun tüccarı (shin) ve bir kalkan (bu keskin herhangi bir kalkana nüfuz eder ve bu kalkan herhangi bir çelişkiyi geçmez) ve <bu kalkandan vurursanız ne olacağı sorusundan bir kelime. "(s. Genellikle anlaşılmaz ve tutarsız. mantık terimleri bu tür İngiliz çelişki olarak (çeviriler), eşzamanlı olarak bir teklifte doğrulayan ve inkar gibi. bir çelişki yasası veya çelişkiyi yasaklayan bir çelişki yasası mantık yasaları biridir.