inanç

english Ise faith

özet

  • herhangi bir ilke veya inanç sistemi
  • Genel olarak bu grup tarafından kabul edilen bir dini grubun öğretileri yazılı organı

genel bakış

Nicene Creed (Yunanca: Σύμβολον τῆς Νικαίας veya, τῆς πίστεως , Latince: Symbolum Nicaenum ) Hıristiyan ayinlerinde yaygın olarak kullanılan bir inanç ifadesidir. Nicene / ˈnaɪsiːn olarak adlandırılır, çünkü Nineea'da (bugünkü İznik, Türkiye) Nineea'nın ilk konseyi tarafından 325'te kabul edilmiştir. 381'de Konstantinopolis Birinci Konseyinde ve değiştirilmiş haliyle değiştirilmiştir. Nicene veya Niceno-Constantinopolitan Creed olarak adlandırılır .
Oryantal Ortodoks ve Asur kiliseleri bu iman meselesini orijinal çoğul ("inanıyoruz") biçimindeki fiillerle kullanır, fakat Doğu Ortodoks ve Katolik kiliseleri bu fiilleri tekil olarak ("inanıyorum") dönüştürür. Anglikan ve birçok Protestan mezhepleri genellikle tekil biçimini kullanır, ancak bazen çoğul kullanırlar.
Havariler Creed de Latin Batısında kullanılır, fakat Doğu ayinlerinde değil. Pazar günleri ve diğer bazı günlerde, bu iki inançtan biri veya birkaçı, evvelden sonra Roma Riti Kütlesi'nde okunur. Nicene Creed aynı zamanda Katolik Kilisesi içinde önemli işlevler üstlenenlerin iman mesleğinin bir parçasıdır.
Bizans Dönemi'nde, Nicene Creed, Anaphora'dan (Eucharistic Prayer) hemen önce, İlahi Ayin'de söylenmekte ya da okunmaktadır ve ayrıca günlük olarak dergi olarak okunmaktadır.

İnanç Ise Tapınağı üzerinde yoğunlaştı. Ise Jingu başlangıçta sistemde <devletin değerli bir tanrısı> olarak emperyal olmayan mezheplerin yasaklanması gibi ağır bir konuma sahipti, ancak Heian döneminin sonunda hanedan için destek azaldıkça, türbe. Sözde mi Öğretmen Faaliyetlere (oshi) başlamış ve meslekten olmayan insanlar (danna) ağını ülke çapında genişletmeye çalışmıştır. Özellikle Tokai ve Kanto bölgelerinde Mitake (Mikuriya) ・ Mitake (Zono) (Miso) bağışlayan çok sayıda savaş ağaları ve savaş ağaları vardı, ancak Soma Gyoen'i bağışlayan Genji Mune'unkiler arasında, <bu yüzden büyük Japonya İmparatorluk Tapınağı ve Toyomiya. “Nari” kelimesi genellikle imandan bahseder. Budizm ile olan ilişkiyle ilgili olarak, Jingu'nun Budist işlerini Kamakura döneminde, Todaiji Kakushin'in kaynağı, Hosei Budist Sadakei, Shingon Ritsu Buda ve Jongjong Yu'nun ve diğer lider türbelerin şiddetle kaldırıldığı söylenmesine rağmen rahipler ve Shingon Budizm'in Tokai'si, Budist bağlılığının Takashi Jingu ile tutarlı olduğunu vaaz ediyor. Budizm konusunda endişeli ve üç hazineyi derinden koruyor, bu yüzden Buda'nın ülkemizdeki önyargısı Taijingu'nun himayesi için olduğu söyleniyor. Muromachi döneminde, Shogun'un Yoshimitsu Ashikaga, Yoshimochi ve Yoshinori gibi kendi türbeleri art arda idi ve Ise derslerinin (Shinmei dersleri) gelişimi de çeşitli yerlerde gözlendi ve türbenin rüzgarı halka yayıldı. . Jingu-sensei, ailenin çeşitli yerlerinde, birbirleriyle bir ilişkiye sahiptir ve inancı teşvik etmek için “Oharai” adlı bir türbe dağıtmıştır. Uchibashi köprülerine ulaşıldıkça ve son olarak bir Hıristiyan misyoner memleketine bildirdiğinde, <aynı yere gitmemeliler (Ise Jingu'ya işaret ediyorlar)] Sanki sanki bir iş durumuna ulaşıyor. Muhtemelen insanlar arasında Amaterasu Ogami'nin tüm varlıkların ebeveynleri olduğuna ve bunun yanı sıra Ise'nin dış tapınağının rahibi Toyodadaigami'nin de popüler olanları paylaşmış olabileceği inancı oluşumundan kaynaklanıyor. bir tarım tanrısı olarak Tanrı'nın bağlılığı.

Orta Çağ'ın sonlarındaki siyasi ve sosyal değişimlerden hemen sonra, 1614 (Keicho 19) Dans Salgın oldu. Köylerdeki dansların refahı ve çeşitli misyoner inişlerin itibarı halk arasında İse inancını artırdı. Bu eğilim, modern çağların başlarında kalıtsaldı ve hem Ise'yi ziyaret etmek hem de dünyanın üst kısmının bir turu (Kamiga durgunluğu) olarak hizmet veren büyük bir gezide birkaç arkadaşın eşlik edeceği düşüncesi. Bu şekilde, sözde < hapsedilme > Çıktı ve < sökme, Ayrıca yetkililerin ve diğerlerinin tapınağa gizlice gittikleri ve Edo döneminin sonunda, Hadi, sorun değil > Kargaşaya ulaştı. Başlangıçta, Japon halkı kutsal yerleri ziyaret etme konusunda köklü bir felsefeye sahipti, bu da dağ dinine ve ayrıca Kumano Sankyo ile Omine ve Dewa Sanzan'a ibadet etmeye yol açtı. Asama Dağ İbadet etmek açıktır. Özellikle, ikincisi sakamukae (eğimden başlayarak), habaki nogi, doubre ve kardeşlerin Ise-an'ın ayrılması, yokluğu ve geri dönüşü için sözleşmeler gibi çeşitli halk adetleri tarafından derinden izlenir.
Ise dersi Ise Ziyareti
Tatsuo Sugawara

Hıristiyanlıkta doktrin temelini özetleyen bir formül. Yunanca kelime sembolon, Latin credo (anlamı "inanıyorum") tercüme, aynı zamanda <Shinkansen> <Credo> olarak adlandırılır ve Protestan olarak İtiraf itirafı denir. Vaftiz sırasında dinî inanç dininden (vaftiz inançlarından) kaynaklanan, daha sonra Konsey'de doktrinsel karar da dahil olmak üzere çeşitli inançların yapıldığı ve ayin için kullanıldığı anlaşılmıştır. Tarihin ünlüleri <Nica hava inancı> <Nika-aa Konstantinopolis inancı> <Apostle inancı> <Atanasios inancı>, Protestan'ın <Augsburg inancı itirafı> ve diğerleridir.
→ İlgili öğeler Havari Creed | sembolizm