önsöz

english foreword

özet

  • Bir kitabın metninden önceki kısa bir giriş yazısı
Giriş (Jyobori)