yamuk(yamuk)

english trapezoid
Trapezoid (AmE)
Trapezium (BrE)
Trapezoid.svg
Trapezoid
Type quadrilateral
Edges and vertices 4
Area a + b 2 h {\displaystyle {\tfrac {a+b}{2}}h}
Properties convex

özet

  • yamuk ve kapitate kemikleri arasındaki bilek kemiği
  • iki paralel kenarlı bir dörtgen

genel bakış

Öklid geometrisinde, en az bir çift paralel kenara sahip bir dışbükey dörtgen, Amerikan ve Kanada İngilizcesinde bir trapezoid (/ ˈtræpəzɔɪd /), ancak Kuzey Amerika dışında İngilizce olarak bir trapez (/ trəˈpiːziəm /) olarak adlandırılır. Paralel taraflara yamuk tabanları denir ve diğer iki tarafa bacaklar veya yan taraflar denir (eğer paralel değilse, aksi takdirde iki çift taban vardır). Bir scalene trapezoid , aşağıdaki özel durumların aksine, eşit ölçülerde kenarları olmayan bir yamuktur.
Bir yamuk şeklinde bir kez. Bir dörtgede birbirine bakan en az bir karşılıklı iki taraf kümesi paraleldir. Paralel karşıt kenarlardan biri üst kaide, diğeri alt kaide, diğerine ise iki ayak denir. Üst ve alt diplerin uzunlukları a, b ve aralarındaki mesafe (yükseklik) ise, alan (a + b) h / 2'dir. → paralelkenar / elmas / dikdörtgen / kare