Ita Kyoseishin Tapınağı

english Ita Kyoseishin Shrine
Wakayama Şehri Ita Kotoba'da yer almaktadır. Eski şirketin orta şirketi. Fumiaki (Kagami) Yaşam · Tsuyoshi Ooya Yaşamı · Miyazaki Tsu (Tsuneshime Hime) hayatı kutlar. Yoki töreninde Meishin Taisha Mabedi olarak kabul edilir. 15 Ekim festivali. Yabusan Festivali ve Chichi Festivali gibi diğerleri.