Arap

english Arab

özet

  • Arabistan'a özgü bir zeki ve akıllı bir binicilik atı
  • Arap yarımadasından ve arapça konuşan ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın çoğunda yaşayan bölgelerden gelen bir asil halkın üyesidir.
Cinsin cins adı. Arap Yarımadası'na özgü bir binicilik atı. Bedevi kabilesi defalarca seçildi ve 2000 yıldan uzun bir süredir Pers ve Yemen'in atlarına çarparak yarattı. 150 cm yüksekliğinde dengeli bir at. Dayanıklılık açısından zengindir ve cins ıslahı olarak kullanılır. → Anglo · Arap [tohum]
→ İlgili ürünler Atlar (at) | At yarışı