Heinrich Seuse

english Heinrich Seuse

genel bakış

Bazen Dominik mistismi ya da Rheinland mistisizmi olarak adlandırılan Alman mistismi , özellikle Dominik düzeni ve Almanya'da öne çıkan bir geç Ortaçağ Hıristiyan mistik hareketiydi. Kökenleri Bingen'in Hildegard'ına kadar takip edilse de, çoğunlukla Meister Eckhart, Johannes Tauler ve Henry Suso tarafından temsil edilmektedir. Diğer önemli rakamlar arasında Rulman Merswin ve Margaretha Ebner ve Tanrı'nın Dostları sayılabilir.
Bu hareket çoğu zaman skolastikizm ve Alman teolojisi ile tam tersine duruyor gibi görünüyor, fakat skolastikizm ile Alman mistismi arasındaki ilişki tartışılıyor. Reformasyonun selefi olarak görülüyor, kontrast çok belirgindir. Örneğin, kısıtlı bir yöresel stantın, kısıtlı Latinlerin Sırplarının karşıtı tezat olarak karşıt olarak kullanılması, ibadete daha fazla odaklanmanın, Kilise'nin daha derinden kutsal bir anlayışa ters düştüğü ve bu unsurların hem alındığı hem de Martin Luther'in yazıları. Alman mistismi, aynı zamanda skolastikliğin pratik bir uygulaması olarak da görülebilir. Meister Eckhart, popüler Alman vaazlarıyla tanınmakla birlikte, Latince aynı öğretilerin uzun bir felsefi sergisini de yazdı. Bazı alimler onu oldukça ortodoks bir Thomist olarak okumuşlar, mistisizmini Eckhart'ın kendine özgü özellikleri ve abartıları aracılığıyla yerleşik öğretilerden doğal olarak akan olarak görüyorlardı.
Hareketin bazı özellikleri:
Alman mistik düşünür, Dominicus. Henricus Suso'dan Hayvanat Bahçesi'ne Latin adı da var. Clerbaut'un Bernard'ı, Eckhardt'ın etkisi altında gizemli teolojiyi, Meryem'in saygıları olan tutku kavramına dayanarak anlattım. "Eternity Wisdom Diğerleri" ve diğerleri kitap.
→ İlgili ürünler Taura | Alman mistisizm