acayiplik(curiousness)

english strangeness

özet

  • iyi bilinmemenin bir sonucu olarak olağandışılık
  • yabancı olma ya da yerel olmayanların kalitesi
    • yabancının tuhaflığı
  • Quark'ın altı lezzetinden biri

genel bakış

Parçacık fiziğinde, tuhaflık (" S "), kısa bir zaman diliminde ortaya çıkan güçlü ve elektromanyetik etkileşimlerde parçacıkların çürümesini tanımlamak için bir kuantum sayısı olarak ifade edilen parçacıkların bir özelliğidir. Bir parçacığın tuhaflığı şöyle tanımlanır:
Her iki tuhaflık. Temel parçacıklarda kuantum sayılarından biri. 1953 yılında, Kazuhiko Nishijima, Teruo Nakano M. Gelman örneğin K mezonların (elementer parçacıkları) ve hyperon olarak hadronlar sınıflandırmak için kişiye. On meson / nükleonun 0 tuhaflığı vardır, K mezonu + 1'dir, sigma partikülü · lambda partikülü -1, gizza partikülü 2, omega partikülü 3 (işaret her antipartikülün karşıtıdır). Her ne kadar elektromanyetik etkileşim ile güçlü bir etkileşime bağlı olarak süreçteki garipliğin toplamı korunsa da, zayıf etkileşimde saklanmaz. Yabancılık sayısı eksi kuark sayısı eksi s kuark (kuark) toplam sayısı eksi işaretidir.
→ İlgili ürün Anti-parçacık