International

english International

buod

  • alinman sa ilang mga pandaigdigang organisasyon ng sosyalista

Awit ng paggawa. Sa panahon ng Commune ng Paris, isang kompositor ng amateur na si Pierre Degeyter (1848-1932), na binubuo noong 1988, isang makata na ginawa ng rebolusyonaryo at makata E. Potier noong 1871. Bagaman malawak na inaawit sa kilusang paggawa, sa post-rebolusyon ng Unyong Sobyet, ito ay inawit bilang isang pambansang awit hanggang sa isang bagong pambansang awit ay pinagtibay noong 1944. Itinakda ito sa awit ng partido ng dating Partido Komunista ng Sobyet. Sa Japan, ito ay malawak na inaawit bilang bahagi ng kilusang paggawa mula pa noong 1922 bilang Inter. Ang mga salin na kilala sa pambungad na parirala ng <Iyan ang pinakamahusay na> ay ang mga Sano Satoshi at Sasaki Takamaru.
Satoshi Morita