Maratha alyansa

english Maratha alliance
Sa unang kalahati ng ika-18 siglo - ang unang kalahati ng ikalabinsiyam na siglo, ang samahan ng mga pyudal na arkitekto na nabuo sa paligid ng Punong Ministro ng Malata Kingdom na Kaharian (paiseua). Sa pagsalungat sa mga pwersa ng Mughal, pinipigilan niya ang pananakop ng lahat ng India, ngunit nawala ang kontrol sa banggaan sa Britanya sa ibabaw ng 3 rd line sa pagitan ng 1775 at 1818 (Maratha war). → MARATOR
→ Mga kaugnay na item Colehapur | Nagpur | Labanan ng Panipat | Pune | Mysore War | Laxmi Baie