kabataan

english young person

buod

  • isang kabataan (lalo na isang binata o lalaki)
Nobelang nobelang Yogiro Ishizaka . 1933 - 1937 Intermittently serialized "Mita literature". Ang batang guro na si Masakazu Shintaro at ang magagandang babaeng estudyante na si Keiko Eba, babaeng guro na si Hashimoto Sumi, ay nakatutok din sa lipunan ng unang panahon ng Showa, nag-iisip ng mga problema, at iba pa, at nakakakuha ng malusog at maliwanag na tanawin ng kabataan. Karera ng pag-unlad ni Ishizaka Yojiro.