tagapangasiwa

english steward

buod

  • isa na may bayad sa mga gusali o lugar o hayop
  • isang miyembro ng unyon na inihalal upang kumatawan sa mga kapwa manggagawa sa pakikipag-ayos sa pamamahala
  • isang tao na namamahala ng ari-arian o iba pang mga gawain para sa ibang tao
  • isang tagapaglingkod sa isang eroplano
  • ang opisyal ng barko na namamahala sa mga probisyon at mga kaayusan sa kainan

Pangkalahatang-ideya

Ang tagapangasiwa ay maaaring sumangguni sa:
Isang kulturang antropologo sa Estados Unidos. Michigan, Colombia, at propesor ng Unibersidad ng Illinois mula 1952. Sikat na bilang isang bagong ebolusyonista na may makabagong kultura sa pagbabagong-anyo, teorya ng multi-system na ebolusyon. I-edit ang South American Indian Handbook "7 volume (1946 - 1959), ang South American Aboriginal Culture summary document.
→ Tingnan din Surrins