Kanji

english Kanji
Isang Buddhist na kabilang sa paaralang Keio sa panahon ng Kamakura. Sasabihin ko sa kanya na ito ang anak ng ikalawang anak ng Shugyo, ngunit hindi ito malinaw. Kasunod ng Zengqing , siya ay kasangkot sa Renja royal prinsipal Nakashima Imperial rebulto (nakumpleto sa 1254 taon), at sa 1256 siya ay namatay pagkatapos ng kamatayan ng Zengyei, pinangunahan ng isang bayani. Jikoji Temple of 1275 Ang rebulto ng Aizen ang huling gawain na alam niya ngayon. Kahit na ang labis-labis at kumplikado ng pagiging totoo ay medyo kilalang sa estilo, ito ang huling manunulat na hindi sumuway sa tradisyon ng Shingaku / Zankei.
→ Mga kaugnay na item Kamakura