kahilingan

english request

buod

  • isang pormal na mensahe na humihiling ng isang bagay na isinumite sa isang awtoridad
  • isang deklarasyon ng isang bagay na maliwanag; isang bagay na maaaring ipalagay bilang batayan ng argumento
  • ang pandiwang pagkilos ng paghiling
  • magalang na petisyon sa isang diyos

Isang dokumento upang maiparating ang hangarin na manalangin sa mga diyos at Buddha. Tinatawag din itong pahayag ng aplikasyon o application form, at binabasa rin bilang <Ganbum. Sa kaso ng mga templo, tower, Buddhas, sutras, sutras, burial, Buddhist affairs, atbp .. Nagsisimula ang format sa <Keihaku>, sinundan ng teksto na nagsasaad ng mga nais, at karaniwang isulat ang petsa at pagsumite, ngunit ang ilan sa mga ito ay Kanto Ko, na may petsang Marso 18, 1434. Kapag si Shingen Takeda at iba pa ay isinumpa at nawasak, tulad ng aplikasyon para sa dugo na isinulat sa pamamagitan ng pagpisil sa puso at kaluluwa, tulad ng aplikasyon para kay G. Ashikaga Mochiuji, at ang aplikasyon para kay Terutaka Uesugi na may petsang Mayo 9, 1566. Ang ilan ay nagsasama ng pangako upang maisagawa ang mga ritwal ng Budismo. Sa pamamagitan ng paraan, marami sa mga aplikasyon ay mananatili bilang mga dokumento o bilang mga inskripsiyon tulad ng mga estatwa at tower ng Budismo, ngunit mula sa papel na ginagampanan ng aplikasyon sa ritwal, dapat itong basahin nang malakas sa harap ng mga diyos at Buddha, at pagkatapos nito. Inaakalang marami sa kanila ang nasunog o inilagay sa sinapupunan ng isang rebulto ng Buddha.
Itaru Chijiwa