Nu'mānī Shiblī

english Nu‘mānī Shiblī


1857-1914
Indian na pampanitikan, istoryador, palaisip, kritiko.
Ipinanganak sa Azamgar.
Sumasalamin ito sa paggalaw ng paggalaw ng Indian-Muslim ng Ahmad Khan, ngunit nagbabago sa isang posisyon upang protektahan ang tradisyon ng Islam, natatakot ang labis na Westernization. Maraming mga gawa ng panitikan, kasaysayan at relihiyon, at ang mga ito ay mahusay na bilang mga pampanitikan gumagana at may mataas na akademikong halaga. Noong 1914, itinatag niya ang isang bahay ng may-akda at kumilos. Kasama sa kanyang mga gawa ang "Romey" ('03) at "Ang Propeta" ('17).